Grafisk produksjon

Grafisk produksjon av trykksaker, samt trykkeriformidling og konsulettjenester.

Tekst og foto

Journalistikk, tekstforfattertjenester, tekstbearbeiding, foto og fotobearbeiding.

Båtliv/Seilas

Jan Hanchen Michelsen er vestlandskontakt
for bladene Båtliv og Seilas.